Кафедра методики викладання і змісту освіти

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 5 з 5
 • Документ
  Методичні рекомендації щодо запровадження наскрізної змістової лінії «Громадянська відповідальність» у закладах загальної середньої освіти : Трудове навчання
  (2018) Нікітенко Р.
  «Методичні рекомендації щодо запровадження наскрізної змістової лінії «Громадянська відповідальність» у закладах загальної середньої освіти: Трудове навчання» розроблено для вчителів, які викладають предмет «Трудове навчання» у 5-9 класах та прагнуть ефективно поєднати зміст предмета з наскрізною змістовою лінією «Громадянська відповідальність». Запропоновані методичні рекомендації допоможуть учителю визначити перелік ключових понять з освіти для демократичного громадянства та освіти з прав людини, які можна сформувати під час викладання навчального предмета. Розробки уроків наочно продемонструють, як гармонійно включити в перебіг уроку методи і прийоми формування в учнів громадянських компетентностей.
 • Документ
  Практичні рекомендації щодо роботи учителів мистецьких дисциплін на період карантину
  (2021) Дерябіна С. В., Шатайло Н.В.
  У рекомендаціях висвітлено організація навчання мистецтва у ЗЗСО за умови використання різноманітних інструментів онлайн- простору. У сучасних освітніх реаліях інформаційні технології є потужним стратегічним ресурсом, який відкриває широкі перспективи і впливає на процеси навчання мистецтва і систему освіти в цілому. Справжнім викликом і водночас можливістю для педагогів стає дотримання оптимального балансу між формами навчання на основі інформаційних технологій, які надають можливість поєднувати офлайн та онлайн простір, гейміфікувати, модифікувати, адаптувати, імпровізувати, збирати дані. За умови здійснення дистанційного навчання учень здебільшого сам вирішує, скільки часу присвятити перегляду відео та виконанню завдань, скільки разів прослухати матеріал. Така система дає змогу навчатися у власному темпі, у зручний для учня час і в зручному місці. Завдання педагога – модерувати процес навчання мистецтва, справедливо оцінювати, надаючи зворотній зв'язок, вчити мислити і розуміти світ, створювати комфортну атмосферу, мотивувати до навчання, бути провідником, який допомагає, пояснює та підтримує тих, хто вчиться.
 • Документ
  Методичні рекомендації «Рекомендації щодо організації змішаного навчання з географії у 2021-2022 навчальному році»
  (2021) Тертична Ю. О.
  У медодичних рекомендація подано обґрунтування застосування дистанційної та змішаної форми навчанням. Змішане навчання допускає збереження загальних принципів побудови традиційного навчального процесу. Ідея застосування елементів асинхронного й синхронного дистанційного навчання при змішаному навчанні полягає в тому, що певну частину навчальних дисциплін учні освоюють у традиційних формах навчання, а іншу частину дисциплін - за технологіями мережевого навчання. Співвідношення частин визначається готовністю освітньої установи в цілому до подібної побудови навчального процесу, а також бажанням і технічними можливостями учнів. Такий підхід зветься «гнучке навчання». Online діяльність може включати в себе серед іншого, надання посилання на ресурси і завантаження текстів і матеріалів, управління online вікторинами і полегшення подання завдання на самостійну роботу. Таким чином, під змішаним навчаннями розуміється поєднання формальних засобів навчання – роботи в класах, вивчення теоретичного матеріалу і інноваційних форм навчання, наприклад, обговорення за допомогою електронної пошти та Інтернет - конференції, а також безперервним удосконалюванням методів навчання, професійних знань самих вчителів. Змішана форма навчання органічно поєднує в собі як денні, так і дистанційні форми навчання. Змішане навчання поєднує в собі ефективність та оперативність електронних форм навчання із соціальними системами загального навчання. У змішаній формі навчання також відбувається комбінація двох зовсім різних форм навчання, які, поєднуючись, утворюють одне ціле. Розвиток змішаної форми навчання може стати одним із ключових напрямків модернізації освіти у сучасній школі.
 • Документ
  МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКЛАДАННЯ ПРЕДМЕТІВ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ «МИСТЕЦТВО» У 2021/2022 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ
  (2021) Дерябіна С. В., Резніченко Г.В., Шатайло Н.В.
  У рекомендаціях розкрито зміст мистецької освітньої галузі, яка може реалізовуватися як через інтегрований курс «Мистецтво», так і через окремі предмети за видами мистецтва: образотворче мистецтво і музичне мистецтво. Вибір здійснюється з урахуванням фахової підготовки кадрового складу педагогічних працівників школи та погоджується педагогічною радою. За умови обрання закладом загальної середньої освіти викладання мистецтва через окремі предмети, у робочому навчальному плані зазначається: «Мистецтво: образотворче мистецтво», «Мистецтво: музичне мистецтво», на які відводиться по 1 годині на тиждень. Однак, на відміну від організації викладання предметів мистецтва в попередні роки, в НУШ в обох варіантах необхідною умовою є дотримання інтегративного підходу до опанування учнями програмового змісту через його узгодження між предметами мистецтва, а також між мистецькими уроками та змістом інших освітніх галузей. Упродовж навчання у початковій школі у дітей мають системно формуватися виконавські уміння та навички, характерні для кожного окремого виду художньої діяльності: опанування графічних, живописних, декоративних технік, знайомство з правилами композиції, кольорознавства, ліплення тощо (з образотворчого мистецтва); формування вокальних та хорових навичок (з музичного мистецтва); набуття елементарних акторських та хореографічних умінь під час театралізацій, інсценізацій, рольових ігор, рухів під музику тощо.