Про результати виконання Стратегії Академії 2018-2023 рр. та презентація проєкту Стратегії 2024-2029 рр.

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Стратегія розвитку Академії на 2019-2023 роки розкриває шляхи внутрішньої трансформації та зміни зовнішньої репрезентації закладу як регіонального лідера у сфері неперервної якісної освіти, науково-педагогічних досліджень, створення і поширення позитивних педагогічних практик для професійно-компетентнісного зростання здобувачів вищої освіти, педагогічних та науково-педагогічних працівників, які проходять підвищення кваліфікації у різних формах. Було сформульовано стратегічне бачення (візію) Академії як багаторівневої і поліфункціональної науково-методичної і освітньої установи, що сприяє сталому інноваційному, інтелектуальному, соціокультурному розвитку регіону. Окреслена місія Академії, а саме: забезпечення розвитку неперервної освіти, що передбачає підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних кадрів, генерацію і поширення сучасних знань в сфері педагогіки і освіти у регіональному, національному та європейському просторі. Згідно з місією, академією на основі національних, європейських та світових стандартів забезпечується становлення та сталий професійно-компетентнісний розвиток фахівців у галузі педагогіки і освіти, здатних до реалізації державної і регіональної освітньої політики, здійснення інноваційних змін, забезпечення освітнього процесу в умовах інформаційного суспільства на засадах гуманізму та соціального партнерства. У якості основних векторів реалізації стратегії було визначено: - діяльність у сфері неперервної освіти; - наукова та науково-методична діяльність; - соціальне та міжнародне партнерство; - розвиток кадрового потенціалу; - матеріально-технічний та фінансово-економічний розвиток. Щодо кожного з названих векторів розкрито механізми та конкретні показники, що дозволяє оцінити результати та ефективність реалізації Стратегії розвитку Академії на 2019-2023 роки.
Опис
Задорожна Л. К. Про результати виконання Стратегії Академії 2018-2023 рр. та презентація проєкту Стратегії 2024-2029 рр. / Л. К. Задорожна. - Одеса. 2023. - 19 с.
Ключові слова
Бібліографічний опис