ОСОБЛИВОСТІ ЛОГОПЕДИЧНОЇ РОБОТИ З ДІТЬМИ З ТЯЖКИМИ ПОРУШЕННЯМИ МОВЛЕННЯ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
У статті розглядаються особливості логопедичної роботи з дітьми з тяжкими порушеннями мовлення в умовах інклюзивної освіти, особливості мовлення дітей з тяжкими порушеннями мовлення дошкільного віку, логопедична робота для подолання мовленнєвих порушень, етапи корекційно-логопедичної роботи сумісно з медициною. Говориться про те, що діти з тяжкими порушеннями мовлення потребують довготривалого, системного, індивідуального підходу в логопедичній допомозі. Логопеди в умовах інклюзивної освіти планують логопедичну роботу наступним чином: на фронтальних, підгрупових заняттях з усіма дітьми вивчають програмний матеріал, направлений на підготовку артикуляційного апарату, а на індивідуальних заняттях здійснюється корекційна робота.Діти з тяжкими порушеннями мовлення потребують довготривалої, систематичної та індивідуальної логопедичної допомоги. Автор наголошує на тому, щоб отримати успіхи в логопедичній роботі важливо дотримуватися наступних вимог: довготривала співпраця, дотримання порад спеціалістів, дотримання однієї корекційної лінії, систематична корекційно розвиткова робота, залучення фахівців з різних сфер. Розроблено алгоритм організації роботи з немовленнєвою дитиною в інклюзивному просторі освітнього закладу
Опис
Маршалковська В. В. ОСОБЛИВОСТІ ЛОГОПЕДИЧНОЇ РОБОТИ З ДІТЬМИ З ТЯЖКИМИ ПОРУШЕННЯМИ МОВЛЕННЯ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ / В. В. Маршалковська // Наша школа : науково-практичні студії. - 2023. - № 1. - С. 61-64
Ключові слова
Бібліографічний опис