Методичні рекомендації «Рекомендації щодо організації змішаного навчання з географії у 2021-2022 навчальному році»

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
У медодичних рекомендація подано обґрунтування застосування дистанційної та змішаної форми навчанням. Змішане навчання допускає збереження загальних принципів побудови традиційного навчального процесу. Ідея застосування елементів асинхронного й синхронного дистанційного навчання при змішаному навчанні полягає в тому, що певну частину навчальних дисциплін учні освоюють у традиційних формах навчання, а іншу частину дисциплін - за технологіями мережевого навчання. Співвідношення частин визначається готовністю освітньої установи в цілому до подібної побудови навчального процесу, а також бажанням і технічними можливостями учнів. Такий підхід зветься «гнучке навчання». Online діяльність може включати в себе серед іншого, надання посилання на ресурси і завантаження текстів і матеріалів, управління online вікторинами і полегшення подання завдання на самостійну роботу. Таким чином, під змішаним навчаннями розуміється поєднання формальних засобів навчання – роботи в класах, вивчення теоретичного матеріалу і інноваційних форм навчання, наприклад, обговорення за допомогою електронної пошти та Інтернет - конференції, а також безперервним удосконалюванням методів навчання, професійних знань самих вчителів. Змішана форма навчання органічно поєднує в собі як денні, так і дистанційні форми навчання. Змішане навчання поєднує в собі ефективність та оперативність електронних форм навчання із соціальними системами загального навчання. У змішаній формі навчання також відбувається комбінація двох зовсім різних форм навчання, які, поєднуючись, утворюють одне ціле. Розвиток змішаної форми навчання може стати одним із ключових напрямків модернізації освіти у сучасній школі.
Опис
Тертична Ю. О. Рекомендації щодо організації змішаного навчання з географії у 2021-2022 навчальному році : метод. рекомендації. - Одеса, 2021. - 5 с.
Ключові слова
Бібліографічний опис