РОЗВИТОК ПЕДАГОГІЧНОГО СТИЛЮ СПІЛКУВАННЯ ВЧИТЕЛЯ У СИСТЕМІ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
У кваліфікаційній роботі, на основі аналізу психолого-педагогічної та фахової літератури, розглянуто теоретичні та практичні аспекти розвитку педагогічного стилю спілкування вчителя в системі методичної роботи закладу освіти. Педагогічний стиль спілкування вчителя трактуємо як професійне спілкування вчителя з учасниками освітнього процесу, спрямоване на створення сприятливого психологічного клімату та досягнення спільної мети. Виокремлено особливості педагогічного стилю спілкування вчителя у системі методичної роботи ЗЗСО. Наголошено, що педагогічний стиль спілкування є найбільш продуктивним з точки зору організації педагогічного процесу та закладеного в нього методичного потенціалу. Вибрано діагностичний інструментарій та здійснено опис методик емпіричного дослідження. З метою оптимізації розроблено систему заходів з розвитку педагогічного стилю спілкування вчителя в системі методичної роботи закладу освіти.
Опис
Борисова О. Є. РОЗВИТОК ПЕДАГОГІЧНОГО СТИЛЮ СПІЛКУВАННЯ ВЧИТЕЛЯ У СИСТЕМІ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ : кваліфікаційна робота магістра ОАНО, кафедра педагогіки та освітнього менеджменту, спец. 011 Освітні, педагогічні науки, наук. кер. Т. В. Гарачук. - Одеса, 2022. - 82 с.
Ключові слова
Бібліографічний опис
Зібрання