Початкова освіта у контексті шкільних змін: теорія, методика, практика, досвід

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Автори
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
У монографії висвітлено теоретико-методологічні засади освітніх змін в початковій школі. Розглядаються питання модернізації змісту початкової освіти та технологізації освітнього процесу в початковій школі. Розкрито особливості підготовки вчителів початкових класів до впровадження освітніх інновацій. Описано регіональний досвід впровадження Нової української школи в початковій ланці. Монографія розрахована на фахівців у галузі педагогіки та методики початкової освіти, викладачів закладів вищої, фахової передвищої освіти, здобувачів вищої освіти, керівників та вчителів закладів загальної середньої освіти.
Опис
Початкова освіта у контексті шкільних змін: теорія, методика, практика, досвід : монографія / за ред. д.пед.н., професора В. В. Ягоднікової; к.психол.н., доцента О. В. Кузнєцової. - Умань : Видавець «Сочінський М. М.», 2021. - 422 с.
Ключові слова
Бібліографічний опис
Зібрання