УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДУ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
У роботі на основі наукових джерел досліджено сутність поняття освітньої діяльності закладів фахової передвищої освіти. Розкрито теортетичні особливості системи управління якістю освітньої діяльності закладів фахової передвищої освіти. Із метою визначення рівня сформованості загальних та спеціальних компетентностей здобувачів фахової передвищої освіти за ціннісним критерієм ми використали пакет діагностичного інструментарію, в який уключено методику Дембо-Рубінштейна, методику рівня готовності студентів до професійної діяльності, Анкету-оцінку до професійної діяльності. Для визначення рівня готовності до професійної діяльності ми використали Анкету-оцінку готовності до професійної діяльності стосовно визначення рівня готовності студентів до майбутньої професійної діяльності. Для дослідження мотивації до професійної діяльності нами було використано методику К. Замфир в модифікації О. Реана. Досліджуючи особистісно-мотиваційний компонент, ми використали Методику виявлення комунікативних та організаторських здібностей, що виявляє комунікативні та організаторські здібності особистості.
Опис
Молла В. П. УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДУ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ : кваліфікаційна робота магістра ОАНО, кафедра педагогіки та освітнього менеджменту, спец. 011 Освітні, педагогічні науки, наук. кер. Р. В. Костенко. - Одеса, 2021. - 92 с.
Ключові слова
Бібліографічний опис
Зібрання