УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ВЧИТЕЛЯ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Тема роботи «Управління розвитком педагогічної майстерності вчителя». Метою роботи є теоретичне обґрунтування особливостей управління розвитком педагогічної майстерності вчителів та надання рекомендацій щодо визначено сутність поняття «педагогічна майстерність». Вивчено особливості сучасного управління розвитком педагогічної майстерності вчителя. Досліджено стан управління розвитком педагогічної майстерності вчителя. Діагностовано стан розвитку педагогічної майстерності вчителя. За результатами емпіричного дослідження зроблено висновки та надано рекомендації щодо удосконалення управління розвитком педагогічної майстерності вчителя. Theme of the work is "Managing the development of teacher's pedagogical mastership". The aim of the work is the theoretical substantiation of the peculiarities of managing the development of pedagogical mastership of teachers and providing recommendations for its improvement. Scientific and pedagogical literature is analyzed and the essence of the concept of "pedagogical mastership" is defined. Features of modern managing of development of teacher’s pedagogical mastership are studied. The state of managing of development of teacher’s pedagogical mastership is investigated. The state of development of teacher’s pedagogical mastership is diagnosed. Based on the results of empirical research, conclusions are made and recommendations to improve the managing of development of teacher’s pedagogical mastership are provided.
Опис
Бурлакова Ю. О. УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ВЧИТЕЛЯ : кваліфікаційна робота магістра ОАНО, кафедра педагогіки та освітнього менеджменту, спец. 011 Освітні, педагогічні науки, наук. кер. Н. І. Рищак. - Одеса, 2021. - 85 с.
Ключові слова
Бібліографічний опис
Зібрання