СПІВВІДНОШЕННЯ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГІЧНОГО ПАРТНЕРСТВА ТА САМОАКТУАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Розвиток сучасної освіти орієнтований на глибоке перетворення процесів взаємодії учасників освітнього процесу на засадах принципів партнерства. Запровадження педагогіки партнерства, що ґрунтується на співпраці учня, вчителя і батьків, відображено в концепції «Нова українська школа», котра визначає вектори реформування шкільної освіти в Україні. Здатність педагога ефективно організовувати партнерську взаємодію сьогодні є однією з найважливіших професійних компетентностей, відповідно до чинного Професійного стандарту вчителя. У зв’язку з цим, виникає необхідність пошуку особистісних чинників та передумов, що сприяють розвитку компетентності педагогічного партнерства та обумовлюють її стійкий прояв під час взаємодії з учасниками освітнього процесу. Зокрема, потребує уточнення характер співвідношення компетентності педагогічного партнерства з самоактуалізацією як психологічним феноменом, що визначає саморозвиток особистості та її прагнення до повного вияву свого потенціалу, зокрема, й в системі взаємодії з оточуючими.
Опис
Кузнєцова О. В. СПІВВІДНОШЕННЯ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГІЧНОГО ПАРТНЕРСТВА ТА САМОАКТУАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ / О.В. Кузнєцова // Професійна компетентність педагога: методологія, теорія, методика, практика : матер. Міжнар. наук.- практ.- конф. (10 листоп. 2023 р.) / за заг. ред. В. В. Ягоднікової. – Одеса, 2023. - С. 71-79.
Ключові слова
Бібліографічний опис