Соціальні історії для дітей: метод. посібник

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Методичний посібник присвячено потребам соціально дезадаптованої дитини. Освіта, Соціальні історії дозволяють сформувати соціально - прийнятні моделі для успішної адаптації на основі мотивації дитини та в подальшому служать йому адаптаційним ресурсом. Такі історії допомагають дитині краще усвідомити власну індивідуальність, навчитися позитивно сприймати себе, свою культуру, соціальне походження, сімейні обставини та, водночас, навчитися поважати, цінувати і пізнавати культуру,соціальну приналежність та сімейні обставини інших. Це новий ресурс, інструмент допомоги, підтримки в роботі для кращого розуміння світу дитини, набуття позитивного, гармонійного та неконфліктного досвіду взаємодії «дитина - дитина», «дитина - дорослий»..
Опис
Орленко І. М. Соціальні історії для дітей: Методичний посібник / І .М. Орленко - Одеса : ООІУВ, 2017.- 50 с.
Ключові слова
Бібліографічний опис