Навчальний посібник

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 5 з 5
 • Документ
  Самоосвіта керівника загальноосвітнього навчального закладу
  (2017) Воронова С. В. Самоосвіта керівника загальноосвітнього навчального закладу
  У навчальному посібнику розглянуто теоретичні засади процесу самоосвіти керівника загальноосвітнього навчального закладу, запропоновано побудову власної програми самоосвіти на засадах науковості, прогностичності, актуальності, оптимальності, реалістичності, цілісності та контрольованості. Навчальний посібник рекомендовано керівникам загальноосвітніх закладів, студентам педагогічних університетів, слухачам курсів підвищення кваліфікації вчителів тощо.
 • Документ
  Робота з батьками: теорія та практика : навч.-метод. посібник
  (Астропринт, 2015) Воронова С. В.
  У навчальному посібнику наведено загальні відомості про сім’ю (життєвий цикл, функції, типи сім’ї); розглянуто педагогічну культуру та авторитет батьків в сучасних умовах. Визначено роль керівника загальноосвітнього навчального закладу у налагодженні співпраці з батьками; основні форми та методи взаємодії загальноосвітнього навчального закладу з батьками учнів; розроблено практичні рекомен- дації щодо оптимального сімейного спілкування; наведено розробки практичних занять для підвищення педагогічної культури батьків. Навчальний посібник пропонується керівникам загальноосвітніх навчальних закладів, класним керівникам, батькам, студентам педагогічних університетів, слухачам курсів підвищення кваліфікації вчителів.
 • Документ
  МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИКУМІВ У СИСТЕМІ КУРСОВОЇ ПІДГОТОВКИ КЕРІВНИКІВ ШКІЛ : Навч.-метод. посібник
  (Астропринт, 2015) ВОРОНОВА С. В.
  У навчальному посібнику розкрито зміст, методику і технології проведення практичних занять на курсах підвищення кваліфікації керівників загальноосвітніх навчальних закладів. Увага акцентується на активних формах навчання як методах, що максимально наближають керівника ЗНЗ до реальної практичної діяльності, колективного вирішення поставлених завдань, можливості нестандартного підходу до аналізу ситуацій. Навчальний посібник пропонується керівникам загальноосвітніх закладів, студентам педагогічних університетів, слухачам курсів підвищення кваліфікації вчителів та іншим.
 • Документ
  Робота з папером : навч. - метод. видання
  (2012) Резніченко Г. В.
  У посібнику викладено про навчально-творчу роботу з папером для розвитку креативних здібносте дитини, формування художніх умінь та естетичного смаку. Художня обробка паперу дає можливість створювати іграшки, композиції, вироби. сюжети.
 • Документ
  Соціальні історії для дітей: метод. посібник
  (2018) Орленко І. М.
  Методичний посібник присвячено потребам соціально дезадаптованої дитини. Освіта, Соціальні історії дозволяють сформувати соціально - прийнятні моделі для успішної адаптації на основі мотивації дитини та в подальшому служать йому адаптаційним ресурсом. Такі історії допомагають дитині краще усвідомити власну індивідуальність, навчитися позитивно сприймати себе, свою культуру, соціальне походження, сімейні обставини та, водночас, навчитися поважати, цінувати і пізнавати культуру,соціальну приналежність та сімейні обставини інших. Це новий ресурс, інструмент допомоги, підтримки в роботі для кращого розуміння світу дитини, набуття позитивного, гармонійного та неконфліктного досвіду взаємодії «дитина - дитина», «дитина - дорослий»..