Управління процесом формування соціокультурних цінностей у підлітків в освітньому середовищі позашкільного закладу освіти

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Випускна кваліфікаційна робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Об’єктом розгляду є управління освітнім середовищем позашкільного закладу освіти. Предметом дослідження – управління процесом формування соціокультурних цінностей підлітків в освітньому середовищі позашкільного закладу освіти. Метою роботи є теоретичне обґрунтування та дослідження особливостей управління процесом формування соціокультурних цінностей у підлітків в освітньому середовищі позашкільного закладу освіти. У першому розділі представлено основні поняття та терміни з досліджуваної проблеми. У другому розділі описано методики дослідження, які було проведено. У третьому розділі описані результати проведеного дослідження та рекомендації, щодо покращення управління процесом формування соціокультурних цінностей у підлітків в освітньому середовищі позашкільного закладу освіти.
Опис
Крамар Н. А. Управління процесом формування соціокультурних цінностей у підлітків в освітньому середовищі позашкільного закладу освіти : кваліфікаційна робота магістра ОАНО, кафедра педагогіки та освітнього менеджменту, спец. 011 Освітні, педагогічні науки, наук. кер. В. В. Ягоднікова. - Одеса, 2021. - 78 с.
Ключові слова
Бібліографічний опис
Зібрання