ФОРМУВАННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ У ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ В ПРОЦЕСІ РЕАЛІЗАЦІЇ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
В роботі здійснене комплексне дослідження процесу формування академічної доброчесності у здобувачів вищої освіти в процесі реалізації освітньо-професійної програми педагогічного профілю. Схарактеризовано поняття академічної доброчесності та підходи до його визначення. Розкриті особливості процесу формування академічної доброчесності у здобувачів вищої освіти в процесі реалізації освітньо-професійної програми педагогічного профілю та проблеми, які при цьому виникають. У результаті емпіричного дослідження проаналізовано ставлення до академічної доброчесності учасників освітнього процесу, а також здобувачів вищої освіти педагогічних та непедагогічних спеціальностей. Запропоновані шляхи оптимізації формування академічної доброчесності у майбутніх педагогів у аудиторній та позааудиторній діяльності.
Опис
Вашкевич О. І. ФОРМУВАННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ У ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ В ПРОЦЕСІ РЕАЛІЗАЦІЇ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ : кваліфікаційна робота магістра ОАНО, кафедра педагогіки та освітнього менеджменту, спец. 011 Освітні, педагогічні науки, наук. кер. Н. В. Кузнєцова. - Одеса, 2022. - 109 с.
Ключові слова
Бібліографічний опис
Зібрання