ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Робота присвячена дослідженню сучасних інноваційних технологій управління. У першому розділі розглянуто теоретичні засади впровадження інновацій в управлінську діяльність закладу освіти. У другому розділі описано процедуру проведення емпіричного дослідження оцінювання ефективності інноваційних технологій управління закладом загальної середньої освіти та визначено його результати. У третьому розділі запропоновано інноваційні технології що удосконалюють процеси управління закладом загальної середньої освіти. The work is devoted to the study of modern innovative management technologies. The first section considers the theoretical foundations of innovation in the management of educational institutions. The second section describes the procedure for conducting an empirical study of evaluating the effectiveness of innovative technologies for the management of general secondary education and determines its results. The third section proposes innovative technologies that improve the management of general secondary education.
Опис
Бойченко О.А. ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ : кваліфікаційна робота магістра ОАНО, каф. педагогіки та освітнього менеджменту, спец. 011 Освітні, педагогічні науки, наук. кер. С. В. Воронова. - Одеса,2021. - 72 с.
Ключові слова
Бібліографічний опис
Зібрання