ВИХОВАННЯ У СУЧАСНІЙ ПАРАДИГМІ ОСВІТИ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
У статті розгляється створення комплексної програми підготовки вчителів до організації і здійснення процесу виховання в умовах освітніх змін, яка може складатись з діагностичного, практичного і рефлексійного блоків, реалізовуватись через групові та індивідуальні форми роботи. Зміст програми може передбачати: метод активного соціально-психологічного навчання (АСПН), майстер-класи, психодіагностику, розробку індивідуальної програми розвитку особистісних і професійних якостей вчителів, тренінги особистісного зростання, розвитку соціального інтелекту, комунікативних здібностей, лідерських якостей, профілактики антиінноваційних бар’єрів тощо, консультування, презентацію особистісних досягнень, ведення щоденників особистісно-професійного зростання, самоосвіту педагогів. Подальші розвідки в цьому напряму вбачаються у визначенні і теоретичному обґрунтуванні і впровадженні соціальних, психолого-педагогічних умов організації процесу виховання в умовах освітніх змін.
Опис
Ягоднікова В. В. ВИХОВАННЯ У СУЧАСНІЙ ПАРАДИГМІ ОСВІТИ / В. В. Ягоднікова // Педагогічна наука і освіта у сучасному вимірі: проблеми і перспективи розвитку: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (21 травня 2019р.) – Одеса: видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2019 - С. 6-10.
Ключові слова
Бібліографічний опис