РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОГО ІНТЕЛЕКТУ СТАРШОКЛАСНИКІВ ЗАСОБАМИ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Кваліфікаційна робота присвячена проблемі застосування інтерактивних технологій навчання і виховання як засобу розвитку соціального інтелекту старшокласників. Метою дослідження є дослідити соціальний інтелект старшокласників та розробити науково-методичний супровід запровадження інтерактивних технологій навчання і виховання як засобу розвитку соціального інтелекту старшокласників. В роботі репрезентовано результати теоретичного аналізу ключового поняття «соціальний інтелект»; виявлення вікових особивостей розвитку соціального інтелекту старшокласників; обгрунтовано можливості інтерактивних технологій навчання і виховання у розвитку соціального інтелекту старшокласників. Представлений опис проведеного емпіричного дослідження стану розвитку соціального інтелекту старшокласників засобами визначеного діагностичного інструментарія. На основі одержаних результатів розроблений науково-методичний супровід запровадження інтерактивних технологій навчання і виховання як засобу розвитку соціального інтелекту старшокласників.
Опис
Репушевська Ю. О. РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОГО ІНТЕЛЕКТУ СТАРШОКЛАСНИКІВ ЗАСОБАМИ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ : кваліфікаційна робота магістра ОАНО, кафедра педагогіки та освітнього менеджменту, спец. 011 Освітні, педагогічні науки, наук. кер. В. В. Ягоднікова. - Одеса, 2022. - 81 с.
Ключові слова
Бібліографічний опис
Зібрання