РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПЕДАГОГА У ПРОЦЕСІ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОГО СУПРОВОДУ ВПРОВАДЖЕННЯ НУШ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ : КОНКУРСНА РОБОТА

Ескіз
Дата
2023
Автори
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
У конкурсній роботі розглядається розвиток інноваційного потенціалу педагога та процеси науково-методичного супроводу. Розвиток інноваційного потенціалу педагога, а не просто надання сучасних знань про новітні педагогічні практики, є головною метою організації науково-методичного супроводу впровадження освітньої реформи. Адже, освітні зміни в сучасному світі – процес перманентний. Змістовий компонент підготовки вчителя постійно оновлюється. Разом з тим, інноваційний потенціал педагога, що визначає готовність до сприйняття нововведень, здатність до їх професійної оцінки, налаштованість на дієве втілення освітніх інновацій у реальну педагогічну практику, схильність до широкого розповсюдження новітніх ідей у професійній спільноті, є більш стійким утворенням. Створення оптимальних психолого-педагогічних умов для розвитку інноваційного потенціалу педагогів в процесі науково-методичного супроводу впровадження Концепції «Нова українська школа» в початковій школі стало першочерговим завданням, над вирішенням якого системно і послідовно працювала кафедра дошкільної і початкової освіти КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради», що дозволило отримати оригінальні творчі і наукові здобутки.
Опис
ЗАДОРОЖНА Л. К., КУЗНЄЦОВА О. В., КРАВЕЦЬ Н. Ю. РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПЕДАГОГА У ПРОЦЕСІ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОГО СУПРОВОДУ ВПРОВАДЖЕННЯ НУШ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ : КОНКУРСНА РОБОТА /Л. К. ЗАДОРОЖНА, О. В. КУЗНЄЦОВА, Н. Ю. КРАВЕЦЬ; КАФЕДРА ДОШКІЛЬНОЇ І ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ. - ОДЕСА. - 23 с.
Ключові слова
Бібліографічний опис