Інформаційне забезпечення процесу управління закладом фахової передвищої освіти

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
У кваліфікаційній роботі, на основі аналізу наукових джерел з сфери менеджменту організацій, психології, соціології та педагогіки, досліджено інформаційне забезпечення процесу управління закладом фахової передвищої освіти. Розглянуто сутність поняття «інформаційно-комунікативна компетентність працівників керівної ланки закладу фахової передвищої освіти». Виокремлено його компоненти (мотиваційний, когнітивно-нормативний, рефлексивно-прогностичний, прагматично-дискурсивний). Проведено дослідження на базі закладу фахової передвищої освіти, визначено рівень сформованості даної компетентності та надано методичні рекомендації щодо підвищення її рівня. In the qualifying work, based on the analysis of scientific sources in the field of organizational management, psychology, sociology and pedagogy, the information support of the management process at the vocational and training educational institution has been studied. The essence and role of the concept «information and communication competence the managerial staff of vocational and training educational institution» have been considered. Its components (motivational, cognitive-normative, reflexive-prognostic, pragmatic-discursive) have been identified. A study has been conducted on the basis of the vocational and training educational institution, the level of the above-mentioned competence has been determined and methodological recommendations for its improving have been provided.
Опис
Бурдюжа Є. А. Інформаційне забезпечення процесу управління закладом фахової передвищої освіти : кваліфікаційна робота магістра ОАНО, кафедра педагогіки та освітнього менеджменту, спец. 011 Освітні, педагогічні науки, наук. кер. Р. В. Костенко. - Одеса, 2021. - 67 с.
Ключові слова
Бібліографічний опис
Зібрання