ФОРМУВАННЯ ЛІДЕРСЬКИХ ЯКОСТЕЙ КЕРІВНИКА ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ЯК МЕНЕДЖЕРА СУЧАСНОЇ ОСВІТИ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
У статті розгляндаються зміни позицій керівництва закладу від управління до лідерства. Сучасний керівник повинен володіти такими знаннями і якостями, які б дозволяли ефективно управляти персоналом та забезпечувати умови для максимального розвитку внутрішнього потенціалу особистості. Проаналізовано керівника з яскраво вираженими лідерськими якостями, який здатний забезпечити швидку адаптацію організації до швидких змін середовища з метою ефективного управління персоналом, який вміє критично оцінювати та аналізувати власні сильні та слабкі сторони, сприятливі умови та фактори загрози,озброєний навичками взаємодії у команді та умінням проявляти лідерські якості та володіє здатністю до креативності, інноваційності.
Опис
Костенко Р. В. ФОРМУВАННЯ ЛІДЕРСЬКИХ ЯКОСТЕЙ КЕРІВНИКА ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ЯК МЕНЕДЖЕРА СУЧАСНОЇ ОСВІТИ / Р. В. Костенко, М. В. Богаченко // Педагогіка партнерства в умовах модернізації дошкільної освіти: теорія та практика : збірник тез Всеукраїнської науко-практичної онлайн конференції (23 листоп. 2021 р., м.Одеса). – Умань : Візаві, 2021. ‒ С. 163-169.
Ключові слова
Бібліографічний опис