ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ СТАРШИХ ПІДЛІТКІВ В ІННОВАЦІЙНО СПРЯМОВАНОМУ ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Кваліфікаційна робота присвячена дослідженю проблемі формування ціннісних орієнтацій у старших підлітків в інноваційно спрямованому виховному процесі закладу загальної середньої освіти. В роботі здійснений теоретичний аналіз проблеми, розкрито особливості інноваційної спрямованості виховного процесу, виявлено вікові особливості старших підлітків. Здійснене емпіричне дослідження ціннісних орієнтацій підлітків та підготовленоті вчителів організовувати виховний процес, що має інноваційну спрямованість за допомогою обраного діагностичного інструментарію. На основі одержаних результатів дослідження надані методичні рекомендації щодо формування ціннісних орієнтацій в інноваційно спрямованому виховному процесі закладу загальної середньої освіти.
Опис
Реуца В. В. ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ СТАРШИХ ПІДЛІТКІВ В ІННОВАЦІЙНО СПРЯМОВАНОМУ ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ : кваліфікаційна робота магістра ОАНО, кафедра педагогіки та освітнього менеджменту, спец. 011 Освітні, педагогічні науки, наук. кер. В. В. Ягоднікова. - Одеса, 2021. - 66 с.
Ключові слова
Бібліографічний опис
Зібрання