ОСОБЛИВОСТІ АДАПТАЦІЇ УЧНІВ ДО НАВЧАННЯ У БАЗОВІЙ ШКОЛІ В УМОВАХ ВПРОВАДЖЕННЯ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Кваліфікаційна робота викладена на 64 сторінках, вона містить 3 розділи, 13 таблиць, 6 рисунків, 62 джерела в переліку посилань. У першому розділі представлені науково-педагогічні засади проблеми адаптації учнів до навчання у базовій школі. У другому – організаційно-методичні засади емпіричного дослідження особливостей адаптації учнів до навчання у базовій школі. Третій розділ містить результати емпіричного дослідження особливостей адаптації учнів до навчання у базовій школі. За результатами роботи зроблено висновки та рекомендації для вчителів щодо оптимізації адаптації учнів до навчання у базовій школі.
Опис
Шишкіна І. П. ОСОБЛИВОСТІ АДАПТАЦІЇ УЧНІВ ДО НАВЧАННЯ У БАЗОВІЙ ШКОЛІ В УМОВАХ ВПРОВАДЖЕННЯ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ : кваліфікаційна робота магістра ОАНО, кафедра педагогіки та освітнього менеджменту, спец. 011 Освітні, педагогічні науки, наук. кер. О. В. Кузнєцова. - Одеса, 2022. - 84 с.
Ключові слова
Бібліографічний опис
Зібрання