РОЗВИТОК ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ ТА ОЦІНЮВАННЯ ОСВІТНІХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ ВАЛЬДОРСЬКОЇ ШКОЛИ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Методи вальдорфської педагогіки є достатньо цікавими щодо дослідження багатьох аспектів педагогічної діяльності, але практичного досвіду, який підкреслює їх значущість у сфері підвищенні пізнавальної активності учнів та методів оцінювання їх навчальних досягнень, недостатньо. Тому актуальність дослідження зумовлено потребою об’єктивного аналізу досвіду експериментальних практичних педагогічних досліджень освітніх закладів з застосуванням вальдорфської педагогіки та доцільність і можливість використання результатів дослідження в діяльності Нової української школи. Від початку заснування вальдорфських шкіл в її концепції і основних принципах бальна оцінка не розглядалась, як мотивуючий чи стимулюючий засіб навчання. Однак, питання розвитку пізнавальної активності та пізнавальної діяльності безпосередньо пов’язані з оцінюванням навчальних досягнень у вальдорфській школі і характеризують діяльність освітнього закладу. У статі доведено, що розвиток мотивації, пізнавальної активності учнів, їх самостійність і соціальність, методи оцінюванням навчальних досягнень безпосередньо пов’язані зі створенням вальдорфського освітнього середовища, яке містить у собі предметно-просторові, соціальні та психодидактичні аспекти. Наголошено на доцільності використання досвіду вальдорфської школи щодо розвитку пізнавальної активності та методів оцінювання учнів для практичного застосування цього досвіду в Новій українській школі.
Опис
Мітюхіна В. П. РОЗВИТОК ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ ТА ОЦІНЮВАННЯ ОСВІТНІХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ ВАЛЬДОРСЬКОЇ ШКОЛИ / В. П. Мітюхіна, О. Р. Боделан, О. С. Черніс // Наша школа : науково-практичні студії. – 2023. - № 2. – С. 61-69.
Ключові слова
Бібліографічний опис