ПРОФЕСІЙНА КУЛЬТУРА МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ НАУКОВИХ ПРОЄКТІВ ЯК СКЛАДОВА ЇХНЬОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Однією з найважливіших умов ефективної реалізації наукового проєкту є наявність висококваліфікованих вчених-фахівців, здатних до управління цими проєктами. Підготовка майбутніх менеджерів наукових проєктів є сьогодні першочерговим завданням вищої школи в сучасних умовах ринкової економіки. Важливим аспектом цієї підготовки є формування професійної культури менеджерів наукових проєктів як складової їхньої професійної компетентності. Ринок праці та реалії сьогодення вимагають від майбутніх менеджерів наукових проєктів не тільки знань, умінь та навичок, необхідних для генерування нових ідей та організації спільної діяльності з виконання наукового проєкту, а й сформованих цінностей, особистісних та професійних якостей.
Опис
Костенко Р. В. ПРОФЕСІЙНА КУЛЬТУРА МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ НАУКОВИХ ПРОЄКТІВ ЯК СКЛАДОВА ЇХНЬОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ / Р. В. Костенко // Професійна компетентність педагога: методологія, теорія, методика, практика : матер. Міжнар. наук.- практ.- конф. (10 листоп. 2023 р.) / за заг. ред. В. В. Ягоднікової. – Одеса, 2023. - С. 53-57.
Ключові слова
Бібліографічний опис