Основні напрями діяльності Центру забезпечення якості освіти закладу вищої освіти. Розбудова внутрішніх систем забезпечення якості в закладах вищої освіти України: інструменти та виклики

Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
У статті розглянуто основні завдання діяльності Центру забезпечення якості освіти як координуючого органу в системі внутрішнього забезпечення якості освіти; розкрито основні напрями його діяльності: організація функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти; методичний супровід функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти; моніторинг якості освітніх програм; підтримка академічної доброчесності.
Опис
Кузнєцова Н. В. Основні напрями діяльності Центру забезпечення якості освіти закладу вищої освіти. Розбудова внутрішніх систем забезпечення якості в закладах вищої освіти України: інструменти та виклики : електрон. наук. зб. тез доп. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (17–18 лист. 2022 р.) / Н. В. Кузнєцова. - Київ : ВПЦ "Київський університет", 2022. - С. 102-106.
Ключові слова
Бібліографічний опис