РОЗВИТОК УПРАВЛІНСЬКИХ ЗДІБНОСТЕЙ У КЕРІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Робота присвячена дослідженню розвитку управлінських здібностей у керівників закладів загальної середньої освіти. У першому розділі розглянуто сутність понять «управлінські здібності керівників закладів загальної середньої освіти», описано особливості розвитку управлінських здібностей керівників в закладі загальної середньої освіти. У другому розділі описується діагностичний інструментарій, який обрано для емпіричного дослідження. Проаналізовано результати дослідження. У третьому розділі надано методичні рекомендації щодо розвитку управлінських здібностей керівників закладів загальної середньої освіти. The study is dedicated to the analyses and development of the management skills of the head of general secondary education establishments. The first chapter focuseson the conception of "management abilities of the heads of general secondary education institutions" and peculiarities of the development of managerial abilities of the heads of general secondary education institutions. The diagnostictools selected for empirical research are described in the second chapter. The third chapter deals with the analyses of the obtained results as well as the guidelines for the development of management skills of heads of general secondary education institution.
Опис
Веріс Д. В. РОЗВИТОК УПРАВЛІНСЬКИХ ЗДІБНОСТЕЙ У КЕРІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ : кваліфікаційна робота магістра ОАНО, кафедра педагогіки та освітнього менеджменту, спец. 011 Освітні, педагогічні науки, наук. кер. Р. В. Костенко. - Одеса, 2021. - 83 с.
Ключові слова
Бібліографічний опис
Зібрання