Основні напрями розбудови системи внутрішнього забезпечення якості у закладі вищої освіти

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Актуальність стаття обумовлена тим, що проблема якості освіти є центральною у світовому освітньому дискурсі впродовж останніх років. Значна увага приділяється їй у документах Болонського процесу, починаючи з Болонської декларації (1999). Ухвалення у 2015 р. оновлених Стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості вищої освіти в Європейському просторі вищої освіти (Єреван, 2015) підтверджує збереження пріоритету цього питання на європейському рівні. Нормативні документи, що регламентують функціонування системи внутрішнього забезпечення якості, більше сфокусовані на тому, що має бути зроблено і менше на тому, як цього досягти. Кожен заклад вищої освіти, виходячи зі своїх академічних свобод та університетської автономії, власного досвіду й особливостей, має самостійно розробити та впровадити систему внутрішнього забезпечення якості освіти.
Опис
Кузнєцова Н. В. Основні напрями розбудови системи внутрішнього забезпечення якості у закладі вищої освіти / І. П. Аннєнкова, Н. В. Кузнєцова, О. М. Ружицька // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін: матеріали VІI міжнар. наук.-практ. конф., 20-21 квітня 2021 р. - Суми, 2021. - С. 77-81.
Ключові слова
Бібліографічний опис