Роль методів активного навчання в освітньому процесі закладу вищої освіти

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
У кваліфікаційній роботі досліджуються передумови виникнення та розвитку активного навчання у системі вищої освіти. Подано класифікацію методів активного навчання. Визначено методи активного навчання, що відповідають сучасним тенденціям розвитку освіти. Аналізується стан використання методів активного навчання в освітній процес, а також запропоновані заходи, що забезпечують їхнє ефективне функціонування та розвиток. Розглянуто важливість використання методів активного навчання у освітньому процесі закладах вищої освіти. The qualification work examines the prerequisites for the emergence and development of active learning in the higher education system. The classification of active learning methods is presented. The methods of active learning that correspond to modern trends in the development of education have been determined. The state of implementation of active learning methods in the educational process is analyzed, as well as the proposed measures that ensure their effective functioning and development. The importance of using active learning methods in the educational process in higher education institutions is considered.
Опис
Гончарова А. В. Роль методів активного навчання в освітньому процесі закладу вищої освіти : кваліфікаційна робота магістра ОАНО, кафедра педагогіки та освітнього менеджменту, спец. 011 Освітні, педагогічні науки, наук. кер. С. М. Стрельбицька. - Одеса, 2021. - 71 с.
Ключові слова
Бібліографічний опис
Зібрання