CУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Парадигмальні зміни у вищій освіті висувають нові вимоги до компетентності науково-педагогічних та педагогічних працівників. Компетентнісний, студентоцентрований підходи в умовах цифровізації освіти передбачають сучасного викладача, здатного до конструювання та здійснення освітнього процесу не тільки в заданих умовах, але і в умовах невизначеності. Нові освітні технології та засоби навчання, моделі змішаного навчання вимагають високого рівня методичної компетентності, яка в умовах інформаційного суспільства не може бути сформована тільки у період вузівської підготовки. Тому важливо побудувати траєкторію методичного зростання майбутніх педагогів з урахуванням тенденцій неперервної педагогічної освіти. У дослідженні використані методи теоретичного аналізу, експертної оцінки та аналізу досвіду впровадження педагогічних освітніх програм.
Опис
Кузнєцова Н. В. CУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ / Н. В. Кузнєцова // Професійна компетентність педагога: методологія, теорія, методика, практика : матер. Міжнар. наук.- практ.- конф. (10 листоп. 2023 р.) / за заг. ред. В. В. Ягоднікової. – Одеса, 2023. - С. 241-244.
Ключові слова
Бібліографічний опис