МЕТОДИЧНІ КООРДИНАТИ ПРОБЛЕМАТИКИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ОСВІТНІМ ПРОЦЕСОМ ЗАКЛАДУ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ У РАКУРСІ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ

Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Вдосконалення фахової передвищої підготовки та управління освітнім процесом є стратегічно важливим завданням для сучасних освітніх установ. Швидкі зміни в технологічній, економічній та соціальній сферах створюють необхідність постійного оновлення підходів та методів навчання, а також адаптації освітнього процесу до потреб ринку праці та вимог суспільства. В цьому контексті розробка та реалізація ефективних рекомендацій стають основною передумовою успішної реформи освіти.
Опис
Балашенко І. В. МЕТОДИЧНІ КООРДИНАТИ ПРОБЛЕМАТИКИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ОСВІТНІМ ПРОЦЕСОМ ЗАКЛАДУ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ У РАКУРСІ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ / І. В. Балашенко; Т. В. Бондаренко // Професійна компетентність педагога: методологія, теорія, методика, практика : матер. Міжнар. наук.- практ.- конф. (10 листоп. 2023 р.) / за заг. ред. В. В. Ягоднікової. – Одеса, 2023. - С. 6-11.
Ключові слова
Бібліографічний опис