УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МЕНЕДЖЕРА ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
В роботі здійснено дослідження теоретичних засад та практичного процесу управління розвитком комунікативної компетентності менеджера закладу дошкільної освіти. На підставі аналізу наукової літератури визначено сутність поняття комунікативної компетентності менеджера закладу дошкільної освіти у науковій управлінській та психолого-педагогічній літературі та її структуру. Схарактеризовано критерії, показники та рівні розвитку комунікативної компетентності менеджера закладу дошкільної освіти. У результаті емпіричного дослідження було виявлено стан розвитку комунікативної компетентності менеджера закладу дошкільної освіти. Надані методичні рекомендації щодо управління розвитком комунікативної компетентності менеджера закладу дошкільної освіти.
Опис
Сєчка Д. В. УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МЕНЕДЖЕРА ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ : кваліфікаційна робота магістра ОАНО, кафедра педагогіки та освітнього менеджменту, спец. 011 Освітні, педагогічні науки, наук. кер. Р. В. Костенко. - Одеса, 2022. - 79 с.
Ключові слова
Бібліографічний опис
Зібрання