МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ТА ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ДИСЦИПЛІНИ ПСИХОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ для здобувачів другого рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Освітній менеджмент у педагоічних системах»

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: Видавець Букаєв В.В.
Анотація
Методичні рекомендації до організації самостійної роботи та проведення практичних занять з «Психологія управління» містять зміст навчальної дисципліни, завдання для самостійної роботи, плани проведення, зміст практичних занять; питання для самоперевірки, тестові завдання, питання до екзамену, ситуативні завдання, вправи і ігри, міні-кейси, список рекомендованої літератури та методичні рекомендації щодо їх виконання.
Опис
Ягоднікова В.В. Методичні рекомендації до організації самостійної роботи та проведення практичних занять з дисципліни «Психологія управління». - Одеса: Видавець Букаєв В.В., 2022. - 101 с.
Ключові слова
Бібліографічний опис