РОЗВИТОК НАВИЧОК СТАРШИХ ПІДЛІТКІВ ДО САМОНАВЧАННЯ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
У кваліфікаційній роботі здійснено дослідження питання розвитку навичок старших підлітків до самонавчання під час вивчення природничих дисциплін. У першому розділі проаналізовано психолого-педагогічну літературу з питань самонавчання учнів. Визначено сутність ключових понять «самонавчання», «мотивація», описано потенціал природничих дисциплін у розвитку навичок самонавчання старших підлітків, охарактеризовано сучасні методи навчання природничих дисциплін, які сприяють розвитку навичок самонавчання. У другому розділі досліджено сучасний стан розвитку навичок старших підлітків до самонавчання. У третьому розділі представлено методичні рекомендації щодо розвитку навичок самонавчання під час вивчення природничих дисциплін.
Опис
Килинич М. В. РОЗВИТОК НАВИЧОК СТАРШИХ ПІДЛІТКІВ ДО САМОНАВЧАННЯ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН : кваліфікаційна робота магістра ОАНО, кафедра педагогіки та освітнього менеджменту, спец. 011 Освітні, педагогічні науки, наук. кер. Н. І. Рищак. - Одеса, 2022. - 80 с.
Ключові слова
Бібліографічний опис
Зібрання