Питання науково-педагогічної підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в умовах реформування системи освіти України

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
У дослідженні подано характеристику сучасного стану забезпечення науково-педагогічної підготовки здобувачів ступеня доктора філософії в України. Виявлено наявність суперечностей у вимогах щодо науково-педагогічної підготовки в основних законодавчих і нормативних документах, що визначають підготовку здобувачів ступеня доктора філософії. Існуючий стан процесу навчання аспірантів у закладах вищої освіти дозволяє констатувати емпіричні моделі науково-педагогічної підготовки здобувачів ступеня доктора філософії. Зроблені пропозиції щодо розробки педагогічного компоненту освітньо-наукових програм відповідно до педагогічної підготовки на попередніх рівнях освіти аспірантів. Розроблена програмапедагогічної асистентської практики для здобувачів ступеня доктора філософії Одеського національного університету імені І.І. Мечникова. Дискутується питання підготовки викладачів для закладів вищої освіти в Україні.
Опис
Кузнєцова Н. В. Питання науково-педагогічної підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в умовах реформування системи освіти України / Н. В. Кузнєцова, О. М. Ружицька // KELM. Knowledge. Education. Law. Management. 2018. № 3 (23). wrzesien. С. 101-110 ( Index Copernicus, Worldcat, Central and Eastern European Online Library, Research Bible)
Ключові слова
Бібліографічний опис