РОЗВИТОК ЛІДЕРСЬКИХ ЯКОСТЕЙ МОЛОДШОГО ПІДЛІТКА У ПОЗАУРОЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Робота присвячена розвитку лідерських якостей молодшого підлітка у позаурочній діяльності. В першому розділі була проаналізована наукова література стосовно ключових понять, а також розглянуті та проаналізовані вікові особливості розвитку лідерських якостей молодшого підлітка. В другому розділі описано емпіричне дослідження лідерських якостей молодшого підлітка. В третьому розділі проаналізовано одержані результати дослідження за результатами надані методичні рекомендації, які складаються з вправ та ігор для розвитку лідерських якостей молодшого підлітка, які можуть бути застосовані в класні години або позаурочний час. The work is devoted to the development of leadership qualities of the youngest adolescent in extracurricular activities. The first section analyzed the scientific literature on key concepts, as well as considered and analyzed the age characteristics of the development of leadership qualities of young adolescents. The second section describes an empirical study of the leadership qualities of a young adolescent. The third section analyzes the results of the study and provides methodological recommendations, which consist of exercises and games for the development of leadership qualities of young adolescents, which can be used in class or after school hours.
Опис
Ганжий В. Ю. РОЗВИТОК ЛІДЕРСЬКИХ ЯКОСТЕЙ МОЛОДШОГО ПІДЛІТКА У ПОЗАУРОЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ : кваліфікаційна робота магістра ОАНО, кафедра педагогіки та освітнього менеджменту, спец. 011 Освітні, педагогічні науки, наук. кер. В. В. Ягоднікова. - Одеса, 2021. - 81 с.
Ключові слова
Бібліографічний опис
Зібрання