ПРЕВЕНТИВНА АДАПТИВНІСТЬ ПЕДАГОГІВ ЯК РЕСУРС ОСВІТНІХ ЗМІН

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
У статті розглядається адаптивність особистості. Превентивна адаптивність активізує процеси внутрішніх змін, самозмінення, і зовнішнього пристосування до динамічного середовища. Педагог має розуміти напрямки розвитку сучасної освіти, тенденції модернізації у сфері знань, зокрема, появу нових способів використання знань, їх нарощування. В дослідженні прийняли участь вчителі початкових класів різних шкіл Одеської області, всього 78 осіб різного віку. У якості психодіагностичного інструменту використано шкали превентивної адаптивності за І. М. Сімаєвою (модифікація методу Т. Дембо-С. Я. Рубінштейн). В результаті проведення емпіричних процедур отримано дані про ступінь розвитку у досліджуваних наступних показників превентивної адаптивності. У досліджені відмічається достатньо високий рівень розвитку превентивної адаптивності, а переважання окремих її компонентів і, відповідно, використання певних стратегій адаптації до змін залежить від віку вчителя.
Опис
Кузнєцова О.В. ПРЕВЕНТИВНА АДАПТИВНІСТЬ ПЕДАГОГІВ ЯК РЕСУРС ОСВІТНІХ ЗМІН / О.В. Кузнєцова // Педагогічна наука і освіта у сучасному вимірі: проблеми і перспективи розвитку: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (21 травня 2019р.) – Одеса: видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2019. - С. 95-98.
Ключові слова
Бібліографічний опис