ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ГРУПОВОЇ РОБОТИ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
У статті розкрито питання щодо впровадження групової форми роботи на уроках української мови в початковій школі, як ефективної форми роботи для мовленнєвого розвитку здобувачів освіти. Проаналізовано ряд наукових досліджень з питання організації групової роботи, психолого-педагогічної та методичної літератури. З’ясовано визначення групової форми навчання як технології та виду організації навчання учнів у малих групах, які об’єднанні спільною навчальною метою під опосередкованим керівництвом педагога. Розкрито основні вимоги до організації групової роботи, дотримання яких дасть можливість ефективно організовувати таку роботу на уроках в початковій школі. Подано структуру групового заняття та наведено приклади прийомів об’єднання дітей у групи. Зазначено, що під час підготовки до організації групової роботи важливо чітко розуміти мету, яку бажаємо досягти і відповідно до неї добирати методи та види діяльності. Визначено особливості та переваги групової роботи й надано практичні поради, щодо впровадження даної форми роботи в освітньому процесі початкової школи. Відзначено позитивний вплив роботи в групі на формування мовленнєво-комунікативної компетентності та розвиток інтелектуальних і творчих здібностей молодших школярів. Адже, дотримуючись загальних правил організації групової роботи взагалі і на уроках української мови, зокрема, вчителі зможуть досягти ефективних результатів, тому що, саме за групової діяльності кожен учень має можливість проявити себе активним учасником освітнього процесу. Робота в групі сприяє розвитку та допомагає учням з різними здібностями та рівнями вмінь досягати своїх цілей. Наведено приклади навчальних завдань, які можна пропонувати для виконання у групі та досягати позитивних результатів у розвитку мовленнєво-комунікативної компетентності молодших школярів. Практичні вправи створено, враховуючи психологічні та дидактичні особливості організації групової роботи.
Опис
Кравець Н. Ю. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ГРУПОВОЇ РОБОТИ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ / Н. Ю. Кравець, Н. В. Козьма // Наша школа : науково-практичні студії. - 2023. - № 2. - С. 30-36.
Ключові слова
Бібліографічний опис