Питання академічної доброчесності в аксіологічному вимірі сучасного освітнього простору. Теоретичні та практичні аспекти формування освітнього простору: світовий і вітчизняний вимір

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
У статті розглянуто сутність проблеми академічної доброчесност, стан дослідження, методологія, методи, дослідницькі інструменти. Зроблено висновки результатів дослідження.
Опис
Кузнєцова Н.В. Питання академічної доброчесності в аксіологічному вимірі сучасного освітнього простору. Теоретичні та практичні аспекти формування освітнього простору: світовий і вітчизняний вимір: тези доповідей ІІI міжнар. наук. конф. / Н. В. Кузнєцова. - Львів : ЛНУ ім. Івана Франка. - 2023. - С. 10-12.
Ключові слова
Бібліографічний опис