Основні процедури моніторингу якості навчання та викладання у закладі вищої освіти.

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Моніторинг якості навчання і викладання у закладах вищої освіти набуває особливої значущості у контексті акредитації освітніх програм. Його необхідність передбачена критеріями оцінювання якості освітньої програми. Актуальність питань, пов’язаних з інструментарієм моніторингу якості навчання і викладання у ЗВО, посилюється в контексті розбудови систем внутрішнього забезпечення якості освіти та діяльності Центрів забезпечення якості освіти.
Опис
Кузнєцова Н. В. Основні процедури моніторингу якості навчання та викладання у закладі вищої освіти / Н. В. Кузнєцова, А. П. Аннєнкова // Теоретичні та практичні аспекти формування освітнього простору: світовий і вітчизняний вимір: тези доповідей ІІ міжнар. наук. конф. - Львів, 2021. - С. 15-17.
Ключові слова
Бібліографічний опис