ТЕСТОВА ТЕХНОЛОГІЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПЕДАГОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ В ЗАКЛАДІ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
У випускній кваліфікаційній роботі, на основі аналізу психологічних, педагогічних та наукових джерел, розглянуто змістовий аспект поняття «тестова технологія» та суміжні поняття «тест», «тестування», «тестологія», «педагогічний тест». Виокремлено функції (діагностична, контрольно-оцінна, освітня, розвиваюча, виховна, мотиваційно-спонукальна, організаційна, стандартизована, інформаційна, управлінська, соціально-економічна, гуманістична) та принципи (науковості, ефективності, об’єктивності, надійності, систематичного використання) тестового контролю знань учнів закладів загальної середньої освіти. Розглянуто особливості застосування та досліджено стан упровадження тестової технології в закладах освіти. Проведено досліджено-експериментальну роботу в 5-х класах закладу загальної середньої освіти. З метою оптимізації розроблено та запропоновано систему тестових завдань із різними способами їх побудови як інструмент контролю.
Опис
Устінова І. М. ТЕСТОВА ТЕХНОЛОГІЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПЕДАГОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ В ЗАКЛАДІ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ : кваліфікаційна робота магістра ОАНО, кафедра педагогіки та освітнього менеджменту, спец. 011 Освітні, педагогічні науки, наук. кер. Т. В. Гаранчук. - Одеса, 2021. - 75 с.
Ключові слова
Бібліографічний опис
Зібрання