РОЗВИТОК КОНФЛІКТОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГІВ ЯК СКЛАДОВА УПРАВЛІННЯ КОНФЛІКТАМИ У ЗАКЛАДІ ОСВІТИ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
У випускній кваліфікаційній роботі, на основі аналізу психологічних, педагогічних та наукових джерел, розглянуто змістовий аспект поняття «конфліктологічна компетентність» та суміжні поняття «конфлікт», «компетентність», «конфліктність», «конфліктна ситуція», «профілактика конфліктів». Розширено уявлення про причини конфліктів у педагогічному середовищі, уточнено особливості конфліктологічної компетентності педагогів. Дістало подальшого розвитку уявлення про управління конфліктами у закладі освіти на засадах розвитку конфліктологічної компетентності педагогів. Проведено емпіричне дослідження особливостей управління конфліктами у закладі освіти. З метою оптимізації розроблено та запропоновано комплекс навчально-розвиткових занять. Надано рекомендації керівнику закладу освіти щодо організаційно-управлінської діяльності з профілактики та врегулювання конфліктів.
Опис
Кліновська Т. С. РОЗВИТОК КОНФЛІКТОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГІВ ЯК СКЛАДОВА УПРАВЛІННЯ КОНФЛІКТАМИ У ЗАКЛАДІ ОСВІТИ : : кваліфікаційна робота магістра ОАНО, кафедра педагогіки та освітнього менеджменту, спец. 011 Освітні, педагогічні науки, наук. кер. Н. В. Кузнєцова - Одеса, 2021. - 80 с.
Ключові слова
Бібліографічний опис
Зібрання