ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЯК КЛЮЧОВА РИСА НЕФОРМАЛЬНОГО ЛІДЕРА УЧНІВСЬКОГО КОЛЕКТИВУ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Метою роботи є теоретично обґрунтувати та емпірично дослідити рівень відповідальності неформального лідера учнівського колективу та надати методичні рекомендації з досліджуваної проблематики. В роботі застосовані наступні методи дослідження: вивчення психолого-педагогічної літератури та нормативно-законодавчої бази; спостереження, бесіда, анкетування, емпіричне дослідження; узагальнення отриманих даних; статистичні методи обробки даних тощо. Сучасне соціально-економічне та суспільно-політичне становище в українському суспільстві потребує переосмислення поглядів на виховання дітей. Пріоритетом сьогодні є виховання відповідального громадянина, який здатний робити свідомий вибір та спрямовувати свої знання та уміння на користь суспільства та інших людей. Тому обрана нами тема набуває актуального значення.
Опис
Олійник О. С. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЯК КЛЮЧОВА РИСА НЕФОРМАЛЬНОГО ЛІДЕРА УЧНІВСЬКОГО КОЛЕКТИВУ : кваліфікаційна робота магістра ОАНО, кафедра педагогіки та освітнього менеджменту, спец. 011 Освітні, педагогічні науки, наук. кер. В. В. Ягоднікова. - Одеса, 2022. - 79 с.
Ключові слова
Бібліографічний опис
Зібрання