ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ ЗАКЛАДОМ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Тема роботи «Інноваційні технології в управлінні закладом загальної середньої освіти». Метою роботи є теоретично обґрунтувати та розробити рекомендації щодо впровадження інноваційних технологій в управлінську діяльність менеджерів освіти. У першому розділі теоретично обґрунтовано сутність інновацій в управлінні закладами загальної середньої освіти та охарактеризовано інноваційні технології управління сучасними закладами загальної середньої освіти. У другому розділі проаналізовано досвід менеджерів освіти щодо впровадження інноваційних технологій у діяльність управління закладом загальної середньої освіти. У третьому розділі розроблено рекомендації для менеджерів освіти щодо впровадження інноваційних технологій в управління закладом загальної середньої освіти. Theme of the work is «Innovative technologies in management of general secondary education institution». The aim of the work is to theoretically substantiate and develop recommendations for the introduction of innovative technologies in the education managers’ activity. The first section theoretically substantiates the essence of innovations in management of the institution of general secondary education. Innovative technologies for managing modern general secondary education institutions are characterized. The second section analyzes the experience of education managers in implementing innovative technologies in the management of general secondary education institutions. The third section develops recommendations for education managers on the introduction of innovative technologies in the management of general secondary education institutions.
Опис
Герич О. В. ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ ЗАКЛАДОМ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ : кваліфікаційна робота магістра ОАНО, кафедра педагогіки та освітнього менеджменту, спец. 011 Освітні, педагогічні науки, наук. кер. Н. І. Рищак. - Одеса, 2021. - 86 с.
Ключові слова
Бібліографічний опис
Зібрання