Розвиток ціннісних соціальних уявлень майбутніх менеджерів наукових проєктів

Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
У статті розкриваються теоретико-методичні аспекти проблеми розвитку ціннісних соціальних уявлень майбутніх менеджерів наукових проєктів. Визначну роль у формуванні соціальних цінностей та соціальних навичок особистості відіграють соціальні уявлення. Наголошується на важливості розвитку ціннісних соціальних уявлень майбутніх менеджерів наукових проєктів, що обумовлено особливостями їхньої майбутньої праці, пов'язаної з постійною соціальною взаємодією. Подано приклади методів та форм роботи з розвитку ціннісних соціальних уявлень майбутніх менеджерів наукових проєктів. Ефективність використання тренінгової форми роботи з метою розвитку ціннісних соціальних уявлень майбутніх менеджерів наукових проєктів обумовлюється їхньою активною участю, у процесі якої вони набувають нових знань, умінь, соціальних навичок та цінностей, нового досвіду соціальної взаємодії, інших особистісних якостей, що в повній мірі відповідає принципам компетентнісного підходу та педагогіки партнерства. Окреслено перспективи подальших досліджень, що полягають у вивченні чинників розвитку ціннісних соціальних уявлень особистості, що дозволить визначити умови педагогічного впливу на особистість у межах педагогіки партнерства з метою покращення її подальшого соціального розвитку та ефективної самореалізації.
Опис
23. Костенко Р. В. Розвиток ціннісних соціальних уявлень майбутніх менеджерів наукових проєктів // Вісник Луганського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. - № 3 (357). - 2023. - С. 123-129.
Ключові слова
Бібліографічний опис