ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
У кваліфікаційній роботі здійснене комплексне дослідження особливостей використання інтерактивних технологій у процесі навчання здобувачів фахової передвищої освіти. Визначені сутність і ознаки інтерактивних технологій навчання, специфіка їх використання в освітньому процесі фахової передвищої школи. Розглянуті особливості розвитку комунікативної компетентності здобувачів засобами інтерактивних технологій. З’ясовано, що існує зв’язок між рівнем кваліфікації викладача і ступенем використання інтерактивних технологій навчання. Викладачі технічних спеціальностей фахового коледжу, які мають вчений ступінь і вчене звання, використовують такі технології частіше. Запропоновані шляхи впровадження інтерактивних технологій навчання в процесі проведення навчальних занять і позааудиторній роботі зі здобувачами у фахових коледжах.
Опис
Бригадир Л. Г. ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ : кваліфікаційна робота магістра ОАНО, кафедра педагогіки та освітнього менеджменту, спец. 011 Освітні, педагогічні науки, наук. кер. Н. В. Кузнєцова. - Одеса, 2021. - 88 с.
Ключові слова
Бібліографічний опис
Зібрання