БАГАТОМОВНІСТЬ ЯК ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМ МОДЕРНІЗАЦІЇ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
У статті досліджується багатомовність освіти як галузь, що активно розвивається, в її основі теорія, що багатомовність особи виникає в процесі розширення мовного досвіду людини, починаючи від рідної мови, яка використовується здебільшого в сім’ї, до опанування мов інших народів, виучуваних в школі чи безпосередньо в мовному оточенні. Аналіз регіональної специфіки діяльності та регіональних відмінностей в системі освіти Одеської області свідчить, що близькість кордону на півдні області та наявність у неї прабатьківщини для болгар, молдован, гагаузів, визначає відмінності багатонаціональних закладів освіти від україномовних на півночі. Така особливість регіону вимагає різних підходів до формування міжкультурної освіти та запровадження багатомовного навчання.
Опис
Задорожна Л. К. БАГАТОМОВНІСТЬ ЯК ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМ МОДЕРНІЗАЦІЇ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ / Л .К. Задорожна // Педагогічна наука і освіта у сучасному вимірі: проблеми і перспективи розвитку: Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (14 травня 2020р.) / за заг. ред. В. В. Ягоднікової. – Одеса : видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2020, - С. 173-178.
Ключові слова
Бібліографічний опис