ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ ЖИТТЄВИХ ПЛАНІВ І ПРОФЕСІЙНИХ ІНТЕРЕСІВ СТАРШОГО ШКОЛЯРА

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Тема роботи «Особливості становлення життєвих планів і професійних інтересів старшого школяра». Метою роботи є теоретико-емпіричне дослідження особливостей становлення життєвих планів та професійних інтересів у старших школярів. В роботі проаналізовано психолого-педагогічну літературу з проблеми професійного самовизначення, становлення життєвих планів і професійних інтересів у старших школярів за літературними джерелами. Здійснено вибір методів і методик дослідження часової перспективи, життєвих планів, професійних інтересів в учнів 9-11 класів. З’ясовано особливості часової перспективи, життєвих планів, професійних інтересів в учнів 9-11 класів та розроблено методичні рекомендації щодо педагогічного супроводу становлення життєвих планів та професійних інтересів старших школярів.
Опис
Сігунова А. В. ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ ЖИТТЄВИХ ПЛАНІВ І ПРОФЕСІЙНИХ ІНТЕРЕСІВ СТАРШОГО ШКОЛЯРА : кваліфікаційна робота магістра ОАНО, кафедра педагогіки та освітнього менеджменту, спец. 011 Освітні, педагогічні науки, наук. кер. О. В. Кузнєцова. - Одеса, 2021. - 90 с.
Ключові слова
Бібліографічний опис
Зібрання