Методичні рекомендації до написання випускної кваліфікаційної роботи

Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
У методичній рекомендації подано структуру та оформлення випускних кваліфікаційних робіт. Структурні елементи роботи є нумерація, оформлення титульного аркуша, анотація, перелік умовних позначень, зміст, вступ, актуальність теми, мета дослідження, завдання дослідження, об'єкт дослідження, предмет. метод дослідження, теоретичне та практичне значення отриманих результатів, основна частина, висновки, список використаних джерел.
Опис
Кисельова О. І. Методичні рекомендації до написання випускної кваліфікаційної роботи / О. І. Кисельова. Одеса, 2021. - 13 с.
Ключові слова
Бібліографічний опис