УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ КРЕАТИВНОСТІ СУЧАСНОГО МЕНЕДЖЕРА ОСВІТИ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ТА УПРАВЛІНСЬКА ПРОБЛЕМА

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Тема роботи «Управління розвитком креативності сучасного менеджера освіти як педагогічна та управлінська проблема». Метою роботи є теоретичне та емпіричне дослідження процесу управління розвитком креативності сучасного менеджера освіти. В роботі проаналізовано психолого-педагогічну літературу з проблеми управління розвитком креативності сучасного менеджера освіти, визначені критерії, показники та рівні розвитку креативності сучасного менеджера освіти, розкрито зміст показників кожного критерію. Виділено і охарактеризовано рівні розвитку креативності сучасного менеджера освіти. Враховуючи мету, завдання, об’єкт, предмет дослідження за темою кваліфікаційної роботи, створені рекомендації щодо поліпшення управління розвитком креативності сучасного менеджера освіти.
Опис
Смирнова Г. А. УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ КРЕАТИВНОСТІ СУЧАСНОГО МЕНЕДЖЕРА ОСВІТИ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ТА УПРАВЛІНСЬКА ПРОБЛЕМА : кваліфікаційна робота магістра ОАНО, кафедра педагогіки та освітнього менеджменту, спец. 011 Освітні, педагогічні науки, наук. кер. Р. В. Костенко. - Одеса, 2022. - 101 с.
Ключові слова
Бібліографічний опис
Зібрання