ІНФОРМАЦІЙНО-РЕСУРСНИЙ СУПРОВІД АКАДЕМІЧНОЇ СПІЛЬНОТИ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ФОП Жмай О. В.
Анотація
У статті наведено огляд сучасних цифрових технологій щодо модернізації інформаційно-ресурсного забезпечення науково-дослідницької діяльності наукових та науково-педагогічних працівників академії. Зроблено акцент на роботі Відділу по створенню принципово нових видів електронних ресурсів, організації доступу до віддалених та локальних джерел інформації, як українських, так і зарубіжних. На основі аналізу світових вимог до наукової діяльності визначені вектори підвищення власної наукової продуктивності та збільшення кількості дослідницьких результатів.
Опис
Полтавська Т. М., Мелешко В. В. Інформаційно-ресурсний супровід академічної спільноти / Т. М. Полтавська, В. В. Мелешко // Наша школа : наук.-практич. студії. - 2023. - №1. - С. 73-76.
Ключові слова
Бібліографічний опис