СТВОРЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ТРАЄКТОРІЇ РОЗВИТКУ ПЕДАГОГА ЗАСОБАМИ САМООСВІТИ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Робота присвячена дослідженню моделі індивідуальної освітньої траєкторії розвитку педагога способами самоосвіти. У першому розділі розглянуто теоретичні засади формування індивідуальної траєкторії розвитку педагога засобами освіти. Визначено ключові поняття «індивідуальна траєкторія розвитку», «самоосвіта», досліджено проблеми та засоби самоосвіти педагога в умовах реформування освіти. У другому розділі описано емпіричне дослідження сформованості індивідуальної траєкторії розвитку педагога. У третьому розділі наведено перспективи формування індивідуальної траєкторії розвитку педагога. Виокремлено особливості формування педагогом індивідуальної траєкторії розвитку та розроблено модель індивідуальної освітньої траєкторії розвитку педагога.
Опис
Бондар О. В. СТВОРЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ТРАЄКТОРІЇ РОЗВИТКУ ПЕДАГОГА ЗАСОБАМИ САМООСВІТИ : кваліфікаційна робота магістра ОАНО, каф. педагогіки та освітнього менеджменту, спец. 011 Освітні, педагогічні науки, наук. кер. С. В. Воронова. - Одеса, 2021. - 70 с
Ключові слова
Бібліографічний опис
Зібрання